A HYRITE TLG széria:
Výhradným distribútorom napájacích zdrojov HYRITE pre slovenský a český trh je spoločnosť NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o. so sídlom v Bratislave.


A HYRITE tápegységek kizárólagos magyarországi forgalmazója a LEDISTER KFT.
Nová TLG séria HYRITE
je budúcnosť:
Výhradným distribútorom napájacích zdrojov HYRITE pre slovenský a český trh je spoločnosť
NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o. so sídlom v Bratislave.
20-400W, 12/24V DC kimenet, ALU, IP68, magasság mindössze 18mm (20-240W),
PÁRHUZAMOSAN BEKÖTHETŐ (100-400W)
TLG-12/24E20C (20W)
TLG-12/24E30C (30W)
TLG-12/24E60C (60W)
Kimenet: 12V DC / 1,66A   (24V DC / 0,83A)
Méretek:  190x35x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E20C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E20C
Kimenet: 12V DC / 2,5A   (24V DC / 1,25A)
Méretek:  190x35x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E30C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E30C
Kimenet: 12V DC / 5A   (24V DC / 2,5A)
Méretek:  190x57x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E60C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E60C
TLG-12/24E100C (100W)
TLG-12/24E150C (150W)
TLG-12/24E240C (240W)
TLG-12/24E300C (300W)
TLG-12/24E400C (400W)
Kimenet: 12V DC / 20A   (24V DC / 10A)
Méretek:  320x57x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E240C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E240C
Kimenet: 12V DC / 12,5A   (24V DC / 6,25A)
Méretek:  268x57x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E150C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E150C
Kimenet: 12V DC / 8A   (24V DC / 4A)
Méretek:  236x57x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E100C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E100C
Kimenet: 12V DC / 25A   (24V DC / 12,5A)
Méretek:  258x83x35mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E300C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E300C
Kimenet: 12V DC / 33,33A   (24V DC / 16,66A)
Méretek:  293x83x35mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E400C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E400C

A HYRITE TLG széria:
Výkon 20-400W, výstup 12 alebo 24V DC, ALU, IP68, 18mm výška (pre 20-240W), PARALEL (pre 100-400W)
20-400W, 12/24V DC kimenet, ALU, IP68,
magasság mindössze 18mm (20-240W),
PÁRHUZAMOSAN BEKÖTHETŐ (100-400W)
TLG-12/24E20C (20W)
Výstup: 12V DC / 1,66A   (24V DC / 0,83A)
Rozmery:  190x35x18mm
Technický list 12V:   TLG-12E20C
Technický list 24V:   TLG-24E20C
Kimenet: 12V DC / 1,66A   (24V DC / 0,83A)
Méretek:  190x35x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E20C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E20C
TLG-12/24E30C (30W)
TLG-12/24E30C (30W)
Kimenet: 12V DC / 2,5A   (24V DC / 1,25A)
Méretek:  190x35x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E30C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E30C
TLG-12/24E60C (60W)
TLG-12/24E60C (60W)
Kimenet: 12V DC / 5A   (24V DC / 2,5A)
Méretek:  190x57x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E60C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E60C
TLG-12/24E100C (100W)
Kimenet: 12V DC / 8A   (24V DC / 4A)
Méretek:  236x57x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E100C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E100C
TLG-12/24E150C (150W)
Kimenet: 12V DC / 12,5A   (24V DC / 6,25A)
Méretek:  268x57x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E150C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E150C
TLG-12/24E240C (240W)
Kimenet: 12V DC / 20A   (24V DC / 10A)
Méretek:  320x57x18mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E240C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E240C
TLG-12/24E300C (300W)
TLG-12/24E300C (300W)
Výstup: 12V DC / 25A   (24V DC / 12,5A)
Rozmery:  258x83x35mm
Technický list 12V:   TLG-12E300C
Technický list 24V:   TLG-24E300C
Kimenet: 12V DC / 25A   (24V DC / 12,5A)
Méretek:  258x83x35mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E300C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E300C
TLG-12/24E400C (400W)
TLG-12/24E400C (400W)
Kimenet: 12V DC / 33,33A   (24V DC / 16,66A)
Méretek:  293x83x35mm
Műszaki adatlap 12V:   TLG-12E400C
Műszaki adatlap 24V:   TLG-24E400C
A HYRITE tápegységek kizárólagos magyarországi forgalmazója a
LEDISTER KFT.